بهترین برنامه برای درج و جستجو کردن در پایگاه داده

 

این برنامه جهت درج کردن یک اسم، ذخیره کردن، جستجو کردن و ویرایش کردن

در یک پایگاه داده ی اکسس است

 

      مشخصات برنامه

 

 حذف ، بروز رسانی ، جستجو و درج اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی در پایگاه داده اکسس

 

Microsoft Visual Studio 2010  برنامه نویسی شده توسط

 

     میباشد Dot NET Framework 4 برنامه تحت 


 

Programmer language: VB.NET 2010

 

قیمت فایل اجرایی 10 هزار تومان

قیمت برنامه با سورس کد 20 هزار تومان

 

لطفا جهت سفارش برنامه با آی دی یاهوو

spacegroup@rocketmail.com

تماس حاصل فرمایید

 

عکس های زیر نمایی از محیط برنامه هستند

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.